Foto: Kickoffen 2021


Maria Gustafsson

Mentalt Medium & Intuitiv rådgivare

Jag är en kvinna mitt i livet som äntligen bestämt mig för att ta steget och börja jobba med de verktyg jag har utvecklat genom mina val och min livsväg. Nu är jag redo att använda mina mediala gåvor som jag alltid burit med mig ända sedan barnsben, men som jag först nu känner mig redo att dela med andra.

Har  jobbat med mig själv och min personliga utveckling medvetet, sedan år 2000. Genom åren har jag valt att gå olika kortare utbildningar och cirklar med inriktning medialitet och andlighet för att utveckla mig själv och  få ihop mina förmågor för mitt eget inre helande i första hand. Mars 2018 avslutade jag en tvåårig utbildning i intuition och mentalt mediumskap vid Creative Experiense Terry Evans med Ingela Collin som lärare. Sept. 2020 t.o.m. okt 2022 så arbetade jag som medium och vägledare på inrevisdomar för Pierre Hesselbrant och Anna Strandelid. Idag så jobbar jag endast med min egen lilla verksamhet i mindre skala. Älskar de! 

 Min önskan är att vara en länk mellan denna värld och andra sidan. Att vägleda andra i sitt andliga uppvaknande med allt som det innebär. Belysa möjligheten att det finns flera verkligheter än den vi människor oftast delar och många av oss kallar den enda verkligheten .